ถอนใจ
ชื่อผู้แต่ง : พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโย
จำนวนหน้า : 60 หน้า
เข้าอ่าน : 286 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-22 12:41:24 เข้าชม : 286 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
ใครๆ ก็ปรารถนาที่จะดับทุกข์ ชนิดถอนรากถอนโคน แต่ให้เวลาในการปฏิบัติเพียงเล็กน้อย ไม่สมดุลกันกับเวลาสะสมทุกข์เลย มาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหม? โชคดี เราอาจจะสามารถถอนจิตถอนใจจากทุกข์ และกล่าวกับทุกข์ได้ว่า "สิ้นสุดกันที ทุกข์ เอย..."