1649304163 เข้าชม : 24 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นางหงษา ปักสังคะเนย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครพนม มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม คณะครูและบุคลากร ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม 1.กิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เพลงส้มตำ 2.การแสดงจากชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม 3.การแสดงจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 4.เกมส์ใบ้คำหรรษา 5.เกมส์บิงโกรักการอ่าน 6.การประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัย 7. คาราโอเกะ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม