1649303872 เข้าชม : 29 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

24 มีนาคม 2565 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับกศน.อำเภอเมืองนครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในงาน จังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.เกมส์ใบ้คำ 2.ระบายสีหมวกรูปสัตว์ 3.ประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัย 4.บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม