1647402451 เข้าชม : 32 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับครูกศน.โซนกันเกรา จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาทักษะอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านกุรุคุ