1647402385 เข้าชม : 34 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

9 มีนาคม 2565 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับครูกศน.โซนเฟื่องฟ้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยนำกระเช้าหนังสือ ไปให้บริการ ณ กศน.ตำบลหนองญาติ