1647402271 เข้าชม : 23 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

8 มีนาคม 2565 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับครูกศน.โซนกันเกราจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยนำกระเช้าหนังสือ ไปให้บริการ ณ บ้านกุรุคุ