1647401865 เข้าชม : 23 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันสำคัญ 2565 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน