1645242448 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ https://drive.google.com/.../1Rzln89O0ElYap7aLtwz.../view...

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ