1637982402 เข้าชม : 44 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางหงษา ปักสังคะเนย์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครพนม มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม และห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองนครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) ประกอบไปด้วยกิจกรรมสมุดเล่มเล็กของฉัน และกิจกรรมบิงโก