1630723549 เข้าชม : 69 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้รับมอบหมายจาก นางหงษา ปักสังคะเนย์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองนครพนม ให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับครู กศน.ตำบลอาจสามารถ จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการ ย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติบรรณารักษ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการมัดย้อมผ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพ และโครงการบรรณสัญจร ณ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน และกำลังนั่ง