1630723403 เข้าชม : 53 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้รับมอบหมายจาก นางหงษา ปักสังคะเนย์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองนครพนม ให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับครู กศน.ตำบลในเมืองและครูผู้สอนคนพิการ จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการ ย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ บรรณารักษ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการย้อมผ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพ ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน