1628906257 เข้าชม : 66 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอนนไลน์ เกี่ยวกับวันสันติภาพไทย วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้โดยคลิกลิงค์ https://drive.google.com/.../1Uv5MUqm.../view... หรือแสกน QR Code ที่รูปภาพด้าานล่างได้เลยนะคะ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ